Dalis bendrovėi priklausaunčių tr.priemonių yra pritaikytos neįgaliesiems ir(ar) riboto judumo asmenims

Dalis bendrovėi priklausaunčių
tr.priemonių yra pritaikyt os neįgaliesiems ir(ar) riboto judumo asmenims

Praėjusiais metais Lietuvos Vyriausybė priėmė įstatymą, pagal kurį vežėjai, teikiantys viešojo transporto paslaugas, pirkdami naujus autobusus, turi numatyti specialią sėdimą vietą neįgaliesiems ir(ar) riboto judumo asmenims, kad šie keleiviai galėtų patogiai ir saugiai naudotis viešuoju transportu.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo (įstatymo įsigaliojimo data 2022 m. sausio 11d.)  norminių aktų pakeitimais Nr. I-1863 21  „Viešojo transporto priemonės, vežančios keleivius automobilių ir vidaus vandenų keliais, turi būti pritaikytos neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims – jose turi būti įrengtos šių asmenų informavimo, mobilumo užtikrinimo ir saugaus vykimo viešuoju transportu priemonės pagal susisiekimo ministro tvirtinamus viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimus.

Ši nuostata netaikoma tarptautiniam susisiekimui naudojamoms viešojo transporto priemonėms“. Šios taisyklės taikomos viešosioms transporto priemonėms, kurios pirmą kartą registruojamos Lietuvos Respublikos teritorijoje po šio įstatymo įsigaliojimo, išskyrus atvejus, kai transporto priemonių įsigijimo tvarką reglamentuoja valstybės teisės aktai, galioję iki šio įstatymo įsigaliojimo.

Nepaisant to, kad Vyriausybė nustatė pereinamąjį laikotarpį įmonėms turimas transporto priemones laikui bėgant pakeisti ir pritaikyti jas neįgaliesiems ir(ar) riboto judumo asmenims. Bendrovė jau pernai pradėjo keisti autobusus, pritaikytus neįgaliems keleiviams  arba turintiems ribotą judumą, kad jie galėtų patogiai ir saugiai naudotis viešuoju transportu Alytaus, Prienų ir Šiaulių miestų maršrutais. Iš viso šiais maršrutais kursuoja 46 „Mercedes Benz“ ir „Volkswagen Crafter“ mikroautobusai, kuriuose numatyta speciali vieta vežimėliams.

Ateityje bendrovė planuoja keisti visus parke esančius autobusus, kad jie būtų pritaikyti šios kategorijos keleiviams.

Apie UAB “Transrevis”

UAB „Transrevis“ priklauso UAB „B-Bus“ įmonių grupei, turinčiai 201 autobusą.  Bendrovė aptarnauja 105-is maršrutus  įvairiuose Lietuvos miestuose.  Keleiviai vežami Vilniaus, Prienų, Alytaus, Šaulių ir Panevėžio miestų bei rajonų maršrutais. Įmonėje šiuo metu dirba 267 autobusų vairuotojai.